SvobyTrans - autodoprava
Zemní práce


Nabízíme veškeré úkony od drobných zemních prací, jako jsou výkopy základů pro RD až po náročné zemní práce a rozsáhlé terénní úpravy. Při zpracovávání každé zakázky je kladen velký důraz především na bezpečnost a kvalitu.
Kompletní přípravu území, hrubé terénní úpravy, násypová tělesa, výkopy jam, hloubkové výkopy i práce ve stísněných podmínkách Velkoobjemové přesuny zeminy vlastní autodopravou.
 Každý pozemek si na samém počátku stavebních úkonů žádá terénní úpravy v menším či větším rozsahu. My pro Vás díky rozsáhlému stavebnímu vybavení můžeme tyto práce vykonat.   

Typicky prováděné činnosti


• zemní práce strojem TEREX, NEUSON, LOCUTS 750,  UNC 061 o hmotnosti 3t.
• podkopové lopaty (30, 40, 60 a 80cm) a svahovka hydraulická.
• terénní úpravy (roviny i svahy).
• výkopy (základy, přípojky vody - elektřiny - plynu).
• vrtání děr (průměr: 20, 30 a 40cm na sloupky plotů atd.).
• hloubení rýh inženýrských sítí.
• zemina (odvoz zeminy a její uložení).
• dovoz písků, štěrků a kamene.
• odklízení sněhu.
• odvoz sutě a jiného materiálu.
• bourací práce s hydraulickým kladivem.