SvobyTrans - autodoprava
Kontejnerová doprava sypkých a
jiných materiálů


Nabízíme Vám kontejnerovou dopravu, která je jednoduchým způsobem dopravy za minimální náklady a s vysokými manipulačními možnostmi, váhou přepravovaného  materiálu až 11 tun. Disponujeme dostatečným počtem kontejnerů o objemu od 5 do 30 m3.
Nákladní kontejner je vhodný pro přepravu odpadů, sutě či objemných sypkých materiálů.
Přeprava kontejnerů (přeprava kontejneru/materiálu z bodu A do bodu B) a kontejnery na odpady včetně likvidace.   

Nejčastěji zajišťujeme přepravu

Přistavení, odvoz i dodávka materiálu

kontejner na stavební suť
kontejner na objemný odpad
kontejner na zeminu a kamení
kontejner na směsný odpad
kontejner na bioodpady
kontejner na dřevo
odvoz stavební suti a stavebního odpadu
odvoz komunálního odpadu
odvoz zeminy, větve, zeleň
doprava sypkých materiálů
doprava písků, štěrků, kačírků, zahradní zeminy
přeprava techniky a jiné

    
Přistavení a pronájem kontejnerů o velikosti: 4,2m³, 5,1m³, 14m³, 30m³  

Přistavení kontejneru na dobu až 3 dnů
(po domluvě lze prodloužit).Přistavení kontejneru na žádané místo v den objednání služby.
Přepravní možnosti  až do 11 tun materiálu, valnikové pláto pro převoz strojů a kontejnerů.

Zajistíme likvidaci odpadu na nejbližší skládce nebo recyklačním zařízení.

Objednávky přijímáme telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového poptávkového formuláře.